RING NU: +46 18-490 11 00

Webbstrategi & kommunkationsstrategi

Att tänka efter före är inte bara en ordvits, utan något som är vitalt för företag som vill vinna på nätet. Vi hjälper dig som företag med att identifiera viktiga strategiska aspeketer av din digitala närvaro och/eller satsning.

1. Tänk efter före och gör rätt från början!

2. Investera smart - vinn i längden!

3. Kontakta oss idag - skicka kontakt till höger!

Vad gör en bra strategi?

En bra webbstrategi är den strategin som så effektivt som möjligt implementerar en kommunikationsplan.

Kommunikationsplanen har sina egna syften och mål medan IT är ett verktyg för att nå fram till människor. Vetskapen om den här sortens separation är vital för vår förmåga att effektivt kunna förhålla oss till strategimål och implementera den så att kunden når sina målsättningar.

Målet med vår projektledning är att bryta ner målsättningen i hanterabara milstolpar som vi sedan delegerar och exekverar på. För webben och för kommunikativa processer så passar det utmärkt med effektstyrning i den inledande planeringsfasen och med agila metoder i implementationsfasen.

Vår erfarenhet som webbyrå är att det enskilt största problemet med de flesta webbprojekt är att målsättningarna inte är tillräckligt tydligt definerade och att målsättningarna inte sällan är i konflikt med varandra. Det bästa man kan göra för att nå framgång är att så tydligt och så enkelt som möjligt bestämma sig för vilket eller vilka nyckeltal som finns på nedersta raden i kommunikationsplanen. Är det kunder, leads, besökare, exponeringar eller klick? Och så vidare.

Här är en video som handlar om målstyrning generellt:

Få hjälp med din digitala kommunikation på nätet idag

Kom igång!